Vào ngày 18 tháng 1 năm 2017 Mike Blumenthal đến từ Google đã thông báo Google đang phát triển thử nghiệm một công cụ xây dựngwebsite cơ bản nhanh chóng và dễ dàng cho Doanh Nghiệp Của Tôi ( Google My Business).

[​IMG]

Đây không phải là lần đầu tiên Google tung ra một công cụ xây dựng trang web hoặc công cụ tạo Landing Page cho Google Maps, trước đó họ đã cóBlogger (hay còn gọi là Blogspot), Google Sites và nhiều công cụ khác.

Rõ ràng, thách thức lớn nhất đối với Google là thu hút nhiều nhà quảng cáo hơn từ các doanh nghiệp không có trang web. Họ cần phải bấm vào một nơi nào đó, các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS chỉ đi cho đến nay. Vì vậy, Google đang cố gắng một công cụ xây dựng trang web một lần nữa. Những doanh nghiệp không có website họ cần quảng cáo qua dịch vụ như tin nhắn SMS, gọi điện thoại trực tiếp,... Và Google quyết định cố gắng xây dựng một công cụ tạo trang web một lần nữa.

Đây là một trong những cảnh chụp màn hình mà Mike đăng trên trang web của ông tạo từ Google My Business:

[​IMG] [​IMG]