Giờ đây, Google không chỉ cung cấp Điểm Chất Lượng quảng cáo Adwords riêng lẻ theo từ khóa như xưa nữa, họ đã tiến hành các cập nhật mới mà cá nhân tôi cho là rất tốt cho người quảng cáo trong việc tối ưu QS (viết tắt của điểm chất lượng) cho doanh nghiệp của họ.

[​IMG]
Tháng trước, tôi có thông báo đến các bạn rằng Google Adwords đang tiến hành các cập nhật, thử nghiệm mới, quá trình này có thể diễn ra cho đến cuối tháng 5. Và bây giờ, các cập nhật mới đã chính thức xuất hiện cho nhà quảng cáo. Google đã bổ sung 7 cột mới trong báo cáo Điểm Chất Lượng của họ, giúp cung cấp nhiều hơn nữa dữ liệu cho người dùng.

Sự thay đổi lớn nhất là nhà quảng cáo có thể nhận được dữ liệu Điểm Chất Lượng trong lịch sử quảng cáo Adwords của họ.

Bốn cột mới - "Điểm Chất Lượng (lịch sử), "" Trải nghiệm trang đích (lịch sử) "" Sự liên quan của quảng cáo (lịch sử) "Và" Ước tính số Click quảng cáo CTR (lịch sử) "- hiển thị điểm số cuối cùng đã biết trong phạm vi ngày đã chọn (tính từ tháng 1 năm 2016, vì bắt đầu thời điểm này Google mới cập nhật API cho Adwords).

[​IMG]

Bằng cách phân đoạn dữ liệu theo ngày, các nhà quảng cáo có thể thấy Điểm Chất lượng cuối cùng ngày thay đổi như thế nào theo thời gian. Lưu ý "Điểm Chất Lượng lịch sử "sẽ hiển thị Điểm chất lượng hiện tại, ngay cả khi bạn đang xem xét một phạm vi ngày khác.

[​IMG]

Nếu không có báo cảo dữ liệu hiển thị và nhấp chuột, thì điểm số sẽ không được báo cáo.

Ngoài ra, các nhà quảng cáo sẽ không phải di chuột qua biểu tượng bong bóng nhỏ bên cạnh mỗi từ khóa để nhận phản hồi về các yếu tố Điểm Chất Lượng hiện tại. Các cột mới hiển thị breakouts cho:

  • Tỷ lệ nhấp chuột mong muốn (CTR)
  • Sự liên quan của quảng cáo.
  • Trải nghiệm của người dùng tại trang đích.

Các cột Điểm Chất lượng mới cũng có sẵn ở cấp tài khoản người quản lý và sẽ sớm có sẵn trong Trình chỉnh sửa Báo cáo trong AdWords.

Google đã cung cấp dữ liệu Điểm Chất Lượng thông qua AdWords API vào tháng 3 năm 2016. Tôi khuyên các bạn nên đọc bài viết về sự cập nhật này theo liên kết tại đây.