Hồ sơ dự thầu có thể tăng cường sự ảnh hưởng hơn trên xếp hạng quảng cáo Google Adwords dựa trên ý nghĩa của một truy vấn tìm kiếm.

Kể từ đầu tháng, Google cố gắng đẩy nhanh việc xây dựng các ngưỡng xếp hạng quảng cáo mới. Một số nhà quảng cáo xác nhận họ đã nhìn thấy sự thay đổi CPC Adwords kể từ đó. Bài viết này của tôi sẽ đưa ra một cái nhìn cụ thể về những thay đổi mà Google đã cập nhật.

[​IMG]

Xác định nơi quảng cáo và vị trí quảng cáo trên trang được tính toán dựa trên CPC tối đa, CTR dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm người dùng trên trang đích, tác động dự kiến của quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác. Các quảng cáo cần đáp ứng được các ngưỡng xếp hạng quảng cáo, hoặc mức tối thiểu để có thể được hiển thị trên trang đầu tiên của Google Search. Thông thường, các quảng cáo muốn không bị hiển thị ở cuối trang nhất mà hiển thị ở vị trí đầu tiên, trên cả các kết quả tìm kiếm tự nhiên bạn chỉ cần chi nhiều tiền hơn. Ngoài yếu tố vị trí, ngưỡng quảng cáo cũng có thể thay đổi do quốc gia, thiết bị của người dùng tìm kiếm.

Dưới đây là 2 yếu tố chính trong việc thay đổi ngưỡng quảng cáo quyết định xếp hạng của Google Adwords:

1. Ý nghĩa của truy vấn ảnh hưởng đến ngưỡng xếp hạng quảng cáo:

Với sự thay đổi này, ý nghĩa của truy vấn tìm kiếm từ người dùng có thể ảnh hưởng đến ngưỡng xếp hạng quảng cáo Adwords. Ở một góc nhìn, chúng ta có thể nghĩ đây là điều hiển nhiên tuy nhiên trong quá khứ đây lại không phải là một yếu tố ảnh hưởng đến ngưỡng xếp hạng quảng cáo.

Người phát ngôn của Google thông báo rằng: "Chúng tôi cũng có thể xác nhận rằng việc này bắt đầu tăng lên vào đầu tháng 5 và nó không liên quan đến các kết hợp chính xác / kết hợp chặt chẽ. "

Tôi cũng nghĩ rằng điều này có thể có nghĩa là người dùng đang được xem xét - tức là ai đang truy vấn và xem họ là một phần của danh sách đối tượng được nhắm mục tiêu. Nhưng đó cũng không phải là trường hợp. Và thay đổi này cũng không ảnh hưởng đến cách điều chỉnh giá thầu được đối xử.

Danh mục truy vấn: Điều này có nghĩa là Google hiện đang thực hiện ngữ cảnh, chẳng hạn như đối với sản phẩm tiêu dùng liệu một truy vấn có liên quan đến tin tức gần đây hay không. Các loại loại truy vấn này có thể có các ngưỡng xếp hạng Quảng cáo khác, vì ý nghĩa truy vấn khác. Nó cũng có thể dẫn đến ít hoặc nhiều quảng cáo hiển thị trên một kết quả. Ví dụ như truy vấn liên quan đến tin tức, ngưỡng có thể tương đối cao, với ít quảng cáo đáp ứng yêu cầu tối thiểu so với truy vấn liên quan đến sản phẩm.

2. Giá thầu có thể được tính cao hơn trong tính toán Xếp hạng quảng cáo tùy thuộc vào ý nghĩa truy vấn:

Hai thay đổi đi đi cùng nhau: giá thầu có thể cao hơn tùy thuộc vào ý nghĩa truy vấn hoặc danh mục. Các yếu tố chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định Xếp hạng Quảng cáo, nhưng với sự thay đổi này, CPC tối đa có thể cao hơn trong xếp hạng quảng cáo cho một số truy vấn.

Một tuyên bố của Google do CMI Media về sự thay đổi này:

  • Chất lượng quảng cáo sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng trong tính toán Xếp hạng Quảng cáo, cải tiến cụ thể này sẽ điều chỉnh các ngưỡng để giá thầu có thể mang ảnh hưởng lớn hơn trong Xếp hạng Quảng cáo so với trước đây đối với một số truy vấn. Bạn có thể nhận thấy rằng trên các truy vấn này, mặc dù bạn tiếp tục có điểm Chất lượng quảng cáo cao, nhưng bạn cảm thấy có sự thay đổi về chỉ số quảng cáo cốt lõi của mình.
Nếu bạn thấy CPC cao hơn, bạn có thể vẫn không thấy sự thay đổi điểm chất lượng quảng cáo.
( sự thay đổi này có thể dẫn đến CPC cao hơn, ngay cả trên các từ khoá có Điểm Chất lượng được Báo cáo cao) vì đó là giá thầu được tính nhiều hơn chứ không phải là do các yếu tố chất lượng.

Những thay đổi này đối với ngưỡng ngưỡng Quảng cáo dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tháng 5. Vì chúng chưa được khởi chạy, nên các trang trung tâm trợ giúp vẫn chưa được cập nhật.

Nếu bạn thấy CPC cao hơn và hoặc lưu lượng truy cập thấp hơn và nghĩ rằng bạn đã bị ảnh hưởng bởi thay đổi, hãy xem Điểm Chất lượng (tính đến hôm nay các nhà quảng cáo có thể thấy dữ liệu Điểm Chất lượng cũ trong AdWords) và dữ liệu chia sẻ hiển thị cho người mới bắt đầu và xem xét thử nghiệm với giá thầu. Chắc chắn sẽ có nhiều đề xuất đến từ những người hiện đang đối phó với tác động.

Copy bài viết ghi nguồn diễn đàn SEOtime.edu.vn
Link bài viết:Google tung ra những thay đổi ngưỡng xếp hạng quảng cáo Adwords